Software Libre

Dende o teu móbil ata os servidores da Technium R Encounter, o mundo non funcionaría sen o software libre. ¡Forma parte de el!

Actividades:

**Os premios en metálico estarán suxeitos ás retencións oportunas**

COMPETICIÓN PREMIOS**
  1 2 3

100,00

50,00 

30,00 

100,00

50,00 

30,00

 

twitter facebook youtube instagram